ടോക്യോ പാരാലിമ്പിക്‌സ്: മിക്‌സഡ് 50 മീറ്റർ ഷൂട്ടിങിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണവും, വെള്ളിയും

ടോക്യോ:
ടോക്യോ പാരാലിമ്പിക്‌സിൽ ഇന്ത്യ രണ്ട് മെഡലുകൾ കൂടി സ്വന്തം. മിക്‌സഡ് 50 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ എസ് എച്ച് 1 പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മനീഷ് നർവാൾ സ്വർണവും സിങ് രാജ് അദാന വെള്ളിയും സ്വന്തമാക്കി.

ഫൈനലിൽ 218.2 പോയന്റ് നേടി പാരാലിമ്പിക്‌സ് റെക്കോഡോടെയാണ് മനീഷ് നർവാൾ സ്വർണം നേടിയത്. 216.7 പോയന്റ് നേടിക്കൊണ്ട് സിങ് രാജ് വെള്ളി മെഡൽ നേടി.

മൂന്ന് സ്വർണവും ഏഴ് വെള്ളിയും അഞ്ച് വെങ്കലവുമുൾപ്പെടെ 15 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ 34-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.