ടി പി ആർ കൂടുതലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ മരണനിരക്ക് കുറവ്; ആരോഗ്യ സംവിധാനം മികച്ചതെന്ന് പഠനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം:

നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് ഹോട്ട് സ്പോട്ടാണ് കേരളം. എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം മികച്ചതെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 12.3% ആണ്, ഇത് ദേശീയ ശരാശരിയായ 2.4 ശതമാനത്തേക്കാൾ അഞ്ച് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരി 1.3 ശതമാനമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ 0.5% ആളുകൾ മാത്രമാണ് കോവിഡ് മൂലം മരണമടയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ സാർസ്- CoV-2- ന് വിധേയരായ ജനസംഖ്യയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കേരളത്തിലാണ് (44.4%). ദേശീയ ശരാശരി 67.6% ആയിരുന്നു. ഇതിനു ഒരു കാരണമായി ഉയർത്തി കാട്ടാൻ കഴിയുന്നത് വാക്സിനേഷൻ തന്നെയാണ്.

2021 മേയ് 27 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഓക്സിജന്റെ അഭാവം മൂലം ഇന്ത്യയിലുടനീളം കുറഞ്ഞത് 619 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കേരളത്തിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ഒരാൾ പോലും മരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ മുതിർന്ന ജനസംഖ്യയുടെ 27.9% വാക്സിൻ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ മുതിർന്നവരിൽ 30.7% ഭാഗികമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ യോഗ്യരായ ജനസംഖ്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ 22.8% രണ്ട് ഡോസുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.