സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഞായർ മുതൽ ശക്തമായ മഴയ്‌ക്ക്‌ സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം:
സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഞായർ മുതൽ ശക്തമായ മഴയ്‌ക്ക്‌ സാധ്യതയെന്ന്‌ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്‌. മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഞായർ ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്‌ ജില്ലകളിലും തിങ്കൾ കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്‌ ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലർട്ട്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളം, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മീൻപിടിത്തത്തിനു തടസ്സമില്ല.