ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കി; ഭക്ഷ്യഎണ്ണയുടെ വില 15 രൂപവരെ കുറയും

ന്യൂഡൽഹി:
രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യഎണ്ണയുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാംഓയിൽ ഉൾപ്പടെയുള്ളവയുടെ അടിസ്ഥാന ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പാംഓയിൽ, സോയാബീൻ, സൂര്യകാന്തി എണ്ണ എന്നിവയുടെ തീരുവയാണ് താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കിയത്. ഇതോടെ ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെ റീട്ടെയിൽ വിലയിൽ 10 രൂപമുതൽ 15 രൂപവരെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കാർഷിക സെസിൽ കുറവുവരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2022 മാർച്ച് 31വരെയാണ് തീരുവയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരം അസംസ്‌കൃത പാം ഓയിലിന് 8.2ശതമാനവും സൺഫ്‌ളവർ ഓയിലിനും സോയാബീൻ എണ്ണക്കും 5.5ശതമാവുമാണ് തീരുവ ബാധകമാകുക. സംസ്‌കരിച്ച സൂര്യകാന്തി, സോയാബീൻ പാം ഓയിലുകളുടെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ 32.5ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 17.5ശതമാനവുമയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

അസംസ്‌കൃത പാമോയിലിന് കാർഷിക-ഇൻഫ്രസ്‌ട്രേക്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെസായി 17.5ശതമാനവും സൺ ഫ്‌ളവർ ഓയിലിനും സോയാബീൻ എണ്ണക്കും 20ശതമാനവുമാണ് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. ഇത് യഥാക്രമം 7.5ശതമാനവും 5ശതമാനവുമായി കുറയും.