ഈ വർഷം കയറ്റുമതി 400 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി ഉയർത്തുക: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി:
സ്ഥിരതയുള്ള നിക്ഷേപാന്തരീക്ഷം രാജ്യത്ത് ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും, കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ ഇതിന് അനുസൃതമാണെന്നു കാണിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. വോഡഫോൺ, കെയർൻ പിഎൽസി അടക്കമുള്ള 17 കമ്പനികളുമായുള്ള നികുതി തർക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്. കയറ്റുമതിക്കാർ, കമ്പനികൾ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ, വിദേശ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുമായി സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി 400 കോടി രൂപയും കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി. നിയമനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മോദി പറഞ്ഞു: “ഇന്ത്യ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, നിർണായകമായ ഒരു സർക്കാർ അതിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഇത് എല്ലാ നിക്ഷേപകർക്കും വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകുന്നു.” നിയന്ത്രണഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ സർക്കാർ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, എല്ലാ പങ്കാളികളോടും അവരുടെ പങ്ക് വഹിക്കാൻ മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു, പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിപണി വിഭാഗങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.